Hållbarhet

Miljöanpassat

För ett hållbart byggande använder vi oss alltid av byggvaror som är miljöbedömda av Byggvarubedömningen. Vi projekterar för att minimera miljöpåverkan och vara i framkant med miljöarbetet. För en säker arbetsplats följer vi alltid Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Socialt

Vi bemöter och värdesätter alla människor lika. Vi skapar förutsättningar för goda samarbeten, både internt och med våra kunder.

Vårt motto är – “Det ska vara kul”! Alla ska trivas att arbeta med, för och hos oss.

Ekonomiskt

Våra rådgivande och logistiska lösningar inom utförande och materialval ger ett långsiktigt fördelaktigt ekonomiskt resultat.

Vi håller vad vi lovar. Det innebär att vi avslutar projekt på utsatt tid och till offererat pris.

×